Generalforsamling

Onsdag 23. marts 2011, afholdtes generalforsamling i klubbens lokaler.
 
Netop denne dag var det 1 år siden, vi afholdte stiftende generalforsamling, og man kan med rette sige ”tillykke” med 1 års fødselsdagen. Dagen blev ikke fejret, men aftenens generalforsamling blev forberedt. Klubbens lokaler tager form, og i det største lokale er indrettet et område, hvor det er muligt at sidde og drikke sin kaffe eller en øl eller vand.
Her samledes man til generalforsamling, hvor formanden blandt andet kom ind på året der er gået. Vi har nået meget. Underlaget til Skive Banegård er på plads, og meget er klargjort til det videre forløb.
De grupper der var dannet da vi begyndte, skal til at fungere igen. Men det bliver bedre når vi er færdige med lokalerne. Kontrakt med KOM Invest om husleje er på plads. Det blev lidt dyrere end forventet, men er acceptabelt.
 
Noter fra Generalforsamlingen:
 
Formandens beretning blev godkendt.
Under punktet fastsættelse af kontingent, blev kontingentet uændret. D.v.s. kr. 900.- for medlemmer over 25 år, medlemmer under 25, kr. 450.-. Støttemedlemmer: Kr. 450.-
I forbindelse med valget til bestyrelsen, blev de tre, der var på valg i år, genvalgt.
Ligeledes blev bestyrelsessuppleant samt revisor og revisorsuppleant genvalgt.
På førstkommende bestyrelsesmøde skal bestyrelsen konstituere sig.
Under punktet eventuelt var der en forespørgsel om forsikringer. Den siddende bestyrelse har diskuteret det. Men man venter lidt endnu, så længe vi ikke har de store værdier stående.
Der var roser til den afgående bestyrelses arbejde med at få klubben op at stå, og med at få indrettet lokalerne, hvilket vi selvfølgelig takker for.
 
Tekst: Kjeld Kielsgaard.
 

 

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her