Klubnyt; september 2022:

Se nyhedsbrevet ved at klikke: HER

Cykelturen 2022:

Cykelturen i år blev ændret til en tur rund om Skive. Fra banegården ad den gamle banelinie til Dølby, herfra ind mod Skive, ned forbi campingpladsen, langs fjorden til havnen og over træbroen til Viborgvej, hvor vi fik en stor is og så hjem til Slotsgade. Det blev til en tur på godt 17 km., alså lige så langt, som vi skulle have cyklet øst for Viborg.

Der var kun 5 modige deltagere, som stillede op med cykel. Det var en dejlig tur og føltes ikke så varm, da det luftede lidt på ruten. Er kæden slap eller cyklen gammel behøver det ikke være nogen hindring. Til spisningen om aftenen var vi 13 pesoner, der havde en hyggelig aften. Det var dejligt køligt i klubben i forhold til ude.

Se flere billede HER.

Klik her for at se Nyhedbrevet

Klik her for at se Nyhedbrevet

Den 20. og 21. maj: besøg i klubben

Den 20. og 21. maj havde klubben besøg af henholdsvis byarkivet og slægtsforskerne:

Se billeder HER: BYARKIVET eller SLÆGTFORSKERNE.

Besøg af Lyby-gymnaster:

Den 7. april havde klubben besøg af ca. 20 gymnaster fra lyby. Det fik et herligt ophold på et par timer i klubben. Se flere billeder HER.

Besøg af NNF Seniorer:

Den 8. Februar havde klubben besøg af senioer fra NNF, der kom 27 personer som alle var imponeret over anlæget og godt tilfreds med besøget, se billeder HER.

Besøg fra Holstebro:

Den 22. Februar havde klubben besøg fra Skovstjernen, Holstebro, se billeder her:

Nyhedbrev Feb. 2022:

Se nyhedbrevet ved at klikke HER.

Nyhedbrev Dec. 2021:

Se nyhedbrevet ved at klikke HER.

Nyhedbrev Nov. 2021:

SE nyhedsbrevet ved at klikke HER:

Børnekulturnattten 2021:

I år genoptog kommunen børnekulturnatten. Der var utrolig mange mennesker i byen og i klubben havde vi besøg af ca. 500 børn og voksne i løbet af de 4 timer det varede. SE FLERE BILLEDER HER

Messer 2021:

I år havde Gunnar Simonsen valgt at lægge de traditionelle forårsmesser i efteråret på grund af corona-situationen. Klubben deltog begge steder med udstillingsbanen og arbejdende værksted. Der var ret pænt besøg begge steder, måske flest i Skive.

Se flere billeder HER

 Nyhedbrev september 2021:

Se nyhedsbrevet ved at klikke HER:

 Cykelturen 2021:

I år gik cykelturen fra klubben ad den gamle togrute til Glyngøre, men kun til Jebjerg. Herfra på landevej til Sundsøre til det gamle pakhus, hvor 3 jerbanevugne er opstillet. Ved lystbådehavnen blev kaffen indtaget. Selve pakhuset rummer nogle palncer om husets historie. Efter hjemkomsten til klubben var der spisning med egen grilmad. Se flere billeder HER:

 I gang igen:

Så er klubben næsten tilbage til normal drift. Det kan også ses af at flere arrangementer er på kalenderen. Se under kalender. Husk også store byttedag i Skørring, se plakat her :

Nyhedsbrev juni 2021:

Husk: Generalforsamling den 30. juni kl 19.00:

Særnumre af klubnyt i en corona-tid:

Redaktøren har lavet nogle særnumre af klubnyt med stof fra medlemmerne.

Se særnummer 1: HER  

Du kan se en video af et godstog passere HER

Se særnummer 2: HER

Se særnummer 3 : HER

Se særnummer 4: HER

Se særnummer 5: HER

Se særnummer 6: HER

Se særnummer 7 : HER

Se særnummer 8: HER

Se særnummer 9: HER

Se særnummer 10: HER

Klubnyt februar 2021:

Du kan se nyhedbrevet ved at klikke her:

Nyhedsbrev DMJU:

Du kan se nyhedbrevet ved at klikke her:

 

Aflysninger:

 

Klubben aflyser alle arangementer indtil videre. Det gælder klubaftener, generalforsamling, åbent hus samt jubilæumsspisning i "the grill". I hører nærmere, når vi genoptager klubaftenerne samt vore jubilæumsarangementer.

Hilsen Bestyrelsen.

Messer:

Klubben var repræsenteret både på Mors i KCL med udstillingsbanen. Begge steder med pænt besøg. I KCL havde vi også "ungdomsbanen" samt børnebanen med. Især sidstnævnte gav julelys i øjnene på de små børn, da de her kunne få lov at "race" med togene. Alt i alt et par gode wekender.

Besøg fra HKs efterlønsklub:

Den 11. februar havde klubben besøg fra HKs efterlønsklub med godt 30 deltagere. De var vældig inponerede over det de så og hørte. Flere billeder HER

Uge 7 på biblioteket:

Klubnyt-DECEMBER:

Se dec. nummeret af klubnyt ved at klikke på billedet.

Besøg i klubben:

Mandag den 28. oktober fik klubben besøg af Inger Støjberg, som var egnen i anden anledning. Hun kunne så indfri et "gammelt" løfte om at besøge klubben. Ved lejligheden fik en vogn med egen logo med hjem til Christiansborg.

Se flere billeder HER

Kulturnatten:

Den 4. oktober deltog klubben i Børnekulturnatten. Det var regnfuldt og rigtig mange deltog i kulturnatten godt klædt på.

Det skønnes, at et sted mellem 200 og 300 aflagde besøg i klubben. Det var både børn, forældre og bedsteforældre.

Se flere billeder ved at klikke : HER

Open By Night sept:

Den 27. sept. deltog klubben i Open by night og holdt åbent hus. Det var smukt vejr med mange folk i byen. Vi havde i kluben nok besøg af ca. 150 mennesker.

Se flere billeder ved at klikke : HER

Klubnyt-oktober:

Se det nye nummer af klubnyt ved at klikke på billedet.

Turen til Gøppingen:

Her er et billede af deltagerne. I dageme 12. - 15. september 2019 deltog 28 personer fra MJBK og andre klubber i regionen i en bustur til Gøppingen for at besøge Märklin-fabrikken i anledning af 160-års jubilæet. Det var en meget stor fest med mange andre udstillere samt et væld af flot restaurerede veterantog, som vi i flere tilfælde kom ud at køre med.

Du kan se mange flere billeder ved at klikke: HER

DMJU-news, aug.sept.:

August-september nummeret fra DMJU kan ses ved at klikke på billedet.

Cykelturen 2019:

I år gik cykelturen på den nedlagte bane fra Viborg til Løgstør. Ruten var fra Møldrup og til Viborg, ca. 26 km. Ovenover ser du et billede af de modige deltagere. Om aftenen var der vanen tro grilmad og hygge i klubben. Her mødte flere op.

Du kan se flere billeder ved at klikke : HER

Klub-news-juni:

Det nye nummer af klub-new er på gaden. Herfra er taget de to billeder, nemlig Kalkværket i Mønsted, som det så ud, samt Hancock, som jo også er en meget karakteristisk bygning. Du kan se bladet ved at klikke på billedet.

Besøg fra gudenåekspressen:

Den 6. juni havde vi besøg af knap en halv snes medlemmer fra Gudenåekspressen, som er hjemmehørende i Silkeborg. Der blev udvekslet mange synspynkter fra begge sider. Klubben har kun ca. 15 medlemmer så det var over halvdelen af klubbens medlemmer. De roste vores arbejde, især nok på det tekniske område, da det var det, der interesserede dem mest, da de jo ikke kender de historiske bygninger, vi har på banen. Vi fik da også en invitation til genbesøg hos dem.

Du kan se nogle billeder HER.

Besøg fra Limfjordskoret:

Torsdag den 23. maj havde klubben besøg af 42 mænd og kvinder fra Limfjordskoret.

De var meget overrasket og imponeret over anlægget, og de fornemmede helt klart vores entusiasme og stolthed over det, vi har præsteret.

Til slut gav de lige et nummer, som tak.

Open by night maj 2019:

I forbindelse med arrangementet holdt klubben åbent hus. Det kolde og blæsende vejr bevirkede at besøgstallet skønnes

til godt 100 personer, som så fik en mere detaljeret gennemgang af anlæget. Se billeder: HER

DMJU_news marts 2019:

Marts nummeret af DMJU news kan ses HER:

Messe i Durup og generalforsamling:

I marts havde vi generalforsamling og det gav genvalg til alle, så bestyrelsen kører videre med uændret besætning. Et referat kan ses ude i venstre menu under formanden. Her er beretningen ligeledes lagt. Messen i Durup deltog vi i den 6. april. Det var ikke særlig godt besøgt, hverken af udstillere eller gæster, så det er ikke sikkert at vi deltager næste år.

Messer i marts 2019:

I marts havde vi udstillingsbanen med på messe i Nykøbing og i KCL. Der havde vi også ungdomsbanen med. Begge steder var det både lørdag og søndag. Mange mennesker og især børn var meget interesserede i vores stand. det hjalp også at de havde mulihed for at køre på børnebanen.

Se billeder fra KCL HER

Se billeder fra Mors HER

Nyhedbrev Februar 2019:

Se nyhedbrevet ved at klikke HER.

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her